Privacy

Privacy verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Rick Muller Coacht. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Rick Muller Coacht.

0.0 Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Rick Muller Coacht

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Rick Muller Coacht. We zijn een bureau dat zich richt op op het coachen van mensen op het persoonlijke vlak. Denk daarbij aan het geven van adviezen en ontwikkeling op het gebied van opbouwen van zelfvertrouwen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Rick Muller Coacht verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe jij jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Wanneer jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Rick Muller Coacht, neem dan gerust contact op!

privacy@rickmullercoacht.nl | 06 81856185
Bellinistraat 6 | 3261 WE | Oud Beijerland
BTW. Nr. NL001333752B55 | KVK nr. 71862137

Rick Muller Coacht is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Rick Muller.

02. Gegevens die we verwerken

Rick Muller Coacht verwerkt je persoonsgegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden. Deze gegevens zijn door jou aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Mailadres
- Bankrekeningnummer
- Indien nodig gegevens werkgever i.v.m. facturatie

Onze web-site en of/dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over web-site bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@rickmullercoacht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

03. Doel gegevens, bewaartermijn en delen gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens.

- Om contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Het afhandelen van jouw betaling.
- Rick Muller Coacht verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk tot verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Rick Muller Coacht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke verplichtingen rond de bewaartermijn van persoonlijke gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Rick Muller Coacht verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

04. Ontvangers en Beveiliging

De gegevens die Rick Muller Coacht ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v:

Antagonist
De email van Rick Muller Coacht wordt gehost bij Antagonist. Wanneer jij contact via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist BV. De web-site en back-ups van de web-site worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de web-site van Rick Muller Coacht zijn op de servers van Antagonist BV opgeslagen.

Cookies of vergelijkbare technieken.

Rick Muller Coacht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat huh het eerste bezoek aan deze web-site wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de web-site en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de web-site naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze web-site optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van je browser verwijderen.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens.

Rick Muller Coacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle computers en smartphones in gebruik bij Rick Muller Coacht zijn beveiligd via een abonnement op Safe Online van Ziggo.

Wanneer jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@rickmullercoacht.nl

05. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in e zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Rick Muller Coacht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in ons computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensovervraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jou persoonsgegevens sturen naar privacy@rickmullercoacht.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan je paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Rick Muller Coacht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons